Samorządowe Przedszkole nr 64
Menu
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu

 

Nasze motto:

Zaufajcie dzieciom, bo one są twórcami przyszłości       

                        (C. Freinet)    

  

TRADYCJE NASZEGO PRZEDSZKOLA

  

LISTOPAD

 

11 Listopada - Święto Niepodległości

 

  

 

Andrzejki

 

 

GRUDZIEŃ

 

Wizyta Świętego Mikołaja

 

 

Wigilijne kolędowanie

 

 

STYCZEŃ

 

Dzień Babci i Dziadka

 

 

LUTY

 

Bal karnawałowy

 

 

 

MARZEC/KWIECIEŃ

 

Spotkanie wielkanocne

 

 

MAJ

 

Dzień Mamy i Taty

 

 

CZERWIEC

 

Tydzień Dziecka

 

 

 Pożegnanie Starszaków

 

 

 AKCJE CHARYTATYWNE

 

 

GÓRA GROSZA

 

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

POMOC DLA ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA

 

 

ZBIERAMY ZAKRĘTKI

"Pomagając ludziom - pomagamy naturza"

 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 64  

  

            

 

DZIECKO MA PRAWO DO:

 • podmiotowego i życzliwego traktowania,
 • ochrony przed przemocą,
 • ochrony i poszanowania godności osobistej,
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 • akceptacji takim, jakie jest,
 • własnego tempa rozwoju,
 • kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 • snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione przy równoczesnym prawie do nauki,
  regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • zdrowego i smacznego jedzenia.
 
DZIECKO W PRZEDSZKOLU MA OBOWIĄZEK:
 
 • szanowania wytworów innych dzieci,
 • podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom
  i zasadom współżycia społecznego,
 • przestrzegania zasad higieny osobistej.
 
 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 
 
 
DLA DZIECI MŁODSZYCH:
 
 

6:30 – 8:00   Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

 

8:00 – 8:30   Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

 

8:30 – 9:00   Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową,  grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

 

 

9:00 –10:30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

 

10:30- 11:15  Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe (np. w ogrodzie, sali, w parku).

 

11:15-11:20  Przygotowanie do obiadu.

 

11.20-12.00  Obiad

 

12:00-13.30  Przygotowanie do leżakowania. Leżakowanie.

 

13:30-14:30  Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

 

14.30-17:30 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu. Ćwiczenia indywidualne   z dziećmi   dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych  zainteresowaniach. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub  czytanie fragmentów książek. Zabawy wg zainteresowań dzieci.

 
 
DLA DZIECI STARSZYCH:
 

6:30 – 8:00   Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

 

8:00 – 8:30  Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

 

8:30 – 9:00 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową,  grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

 

9:00 –10:30  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

 

10:30- 11:15 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe (np. w ogrodzie, sali, w parku).

 

11:15-11:20  Przygotowanie do obiadu.

 

11.20-12.00  Obiad

 

12:00-12.15  Ćwiczenia relaksacyjne.

 

12:15-14:00 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.  Realizacja zadań edukacyjnych. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie piosenek i wierszy, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub czytanie fragmentów książek.

 

14:00-14:30  Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

 

14.30-17:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy dowolne. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2021-08-29