Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole nr 64
Strona głowna  /  Ogłoszenia
Ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE - PILNE!!!

 

Drodzy Rodzice w dniu dzisiejszym tj. 25.10.2021 r. otrzymaliśmy informację o przypadku zachorowania na COVID - 19 w grupie IV. Ostatni Kontakt z zakażonym dzieckiem był w dniu 18.10.2021 r. (tj. poniedziałek).


Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 351 ze zm.) okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia, ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. W związku z powyższym, mając na uwadze, że datą ostatniej styczności z osobą zakażoną był dzień:


•    18.10.2021 r.  dzieci  i nauczycieli z bezpośredniego kontaktu, zobowiązani są poddać się kwarantannie od dnia 25.10.2021 r. do dnia 28.10.2021 r.

(za wyjątkiem  osób będących ozdrowieńcami oraz osób  zaszczepionych przeciwko COVID-19). W przypadku osób, których dane o zaszczepieniu nie są widoczne w systemie EWP, organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej może żądać od nich potwierdzenia zaszczepienia, co warunkować będzie nie podleganie kwarantannie przez te osoby.


Osoba poddana obowiązkowi kwarantanny nie odbywa jej wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.


Państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby podlegającej kwarantannie,
w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny (w szczególności, gdy osoba poddana kwarantannie uzyskała negatywny wynik molekularnego testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż w 7 dniu od ostatniego dnia narażenia lub styczności). Wniosek o skrócenie kwarantanny powinien spełniać wymogi określone w art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) w przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, izolacją albo izolacją w warunkach domowych, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 (system EWP). Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się. Informacja o objęciu osoby kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych może być przekazana tej osobie ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad obejmowania kwarantanną jak i usprawiedliwiania nieobecności w pracy dostępne są na stronie internetowej PSSE w Krakowie.


W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy natychmiast skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ.


Z poważaniem,
Beata Twardosz
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie    

Kraków, 25.10.2021 r.

 

ŻYCZENIA
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  
bardzo dziękuję wszystkim
Nauczycielom i Pracownikom
naszego przedszkola za poświęcenie,
trud i wysiłek włożony w wychowanie  
i  przekazywanie wiedzy. 

W kształtowanie serc, umysłów
i młodych charakterów.  

 

Dziękuję za pracowitość, twórcze  podejście do pracy,
za wiele ciekawych pomysłów i inicjatyw,
które wyróżniają nasze przedszkole
i stanowią o jego wyjątkowości.

 

Życzę wszystkim:
 zdrowia, siły, wytrwałości
i satysfakcji z pracy.

 

Agniszka Wójtowiec

wicedyrektor ZSP nr 5

OGŁOSZENIE

 

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z dziećmi do udziału

w akcji zbierania plastikowych zakrętek pod hasłem:
 

„Nie idę do kosza, idę na pomoc”.
 

Celem zbiórki jest wsparcie Hospicjum Św. Łazarza,
które pomaga chorym u kresu ich życia.

 

Zbiórka zakrętek to pomysł sprawdzony - wyrabia systematyczny
nawyk segregowania odpadów, jakże potrzebny w naszych czasach :)

A oddanie zebranych zakrętek dla Hospicjum sprawi,
że zrobimy coś dobrego dla innych.

 

POMOŻEMY !!!
 

Zakrętki można przynosić do naszego przedszkola
i wkładać do wyznaczonego pojemnika przy wejściu.

 

 

OGŁOSZENIE
 

 

W dniu 11 października 2021 r. (tj. poniedziałek)
w naszym przedszkolu obchodzony będzie
 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIEWCZYNEK.
 
Bardzo prosimy, aby wszystkie dziewczynki  były

pięknie ubrane.

W tym szczególnym dniu  będą:
wyjątkowo traktowane oraz prezentami obdarowane.


 Warto wiedzieć:


Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, również Międzynarodowy Dzień Dziewcząt – coroczne święto obchodzone 11 października, ustanowione w 2011 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. To święto ma na celu przybliżenie społeczeństwu szczególnych wyzwań, przed jakimi stoją dziewczynki na całym świecie.

 

OGŁOSZENIE

 


 

W dniu 30 września 2021 r. (tj. czwartek)

w naszym przedszkolu obchodzony będzie
 

DZIEŃ CHŁOPAKA.
 

Bardzo prosimy, aby wszyscy chłopcy w tym dniu byli

elegancko ubrani.

W tym szczególnym dniu  będą:

wyjątkowo traktowani oraz prezentami obdarowani

 

 

 

OGŁOSZENIE

Ubezpieczenie dzieci
od następstw nieszczęśliwych wypadków


      Na zebraniach  ogólnych z Rodzicami, które odbyły się  w dniach:

7.09.2021 r. i 8.09.2021 r.

wspólnie podjęto decyzję, że w roku szkolnym 2021/2022

dzieci będą objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków
 

w T. U. COMPENSA.

Rodzice mogą dokonać wyboru wariantów:
 

35 zł. - suma ubezpieczenia 13 000 zł.,
50 zł. - suma ubezpieczenia 18 000 zł.

 

Prosimy o dokonanie wpłat do dnia 13.09.2021 r. (tj. poniedziałek).

 

 

 

 

OGŁOSZENIE


 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców
na zebrania
ogólne i grupowe,
które odbędą się:

 

 7.09.2021 r. (tj. wtorek) o godz. 16:30   (grupa I, II, III)

8.09.2021 r. (tj. środa) o godz. 16:30 (grupa
IV, V)
 

 

 • Zebranie ogólne na jadalni szkolnej.
 • Wejście od strony szkoły (od. os. Oświecenia).
 • Na zebraniu jest tylko jeden Rodzic.
 • Rodzic na teren placówki wchodzi w maseczce i dezynfekuje ręce (dozownik w korytarzyku szkolnym).
 • Proszę mieć ze sobą długopis.

 

Cel zebrania:  

•    akty prawne
•    ubezpieczenie
•    organizacja pracy wychowawczo-dydaktycznej w roku szkolnym 2021/2022
•    sprawy bieżące

 

Po zebraniu ogólnym odbędą sie zebrania grupowe
z wychowawczyniami w salach, do których uczęszczają dzieci.

 

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o obecność
oraz zapewnienie opieki dzieciom
( w zebraniu uczestniczą rodzice, bez dzieci)

 

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022
W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 64


 

 


 Przedszkole czynne:  6:30 – 17:30

 

Przedszkole będzie funkcjonować w dalszym ciągu z zachowaniem wzmożonego reżimu sanitarnego.

 

Szczegółowa organizacja pracy przedszkola jest zawarta w Procedurach zapewnienia bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu nr 64 w związku z wystąpieniem COVID-19, z którymi należy się bardzo dokładnie zapoznać!!! - link do pobrania:

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/p64/procedury-covid-19-wrzesien-2021.docx

 

Będą czynne wszystkie oddziały (5 grup - 3 grupy na terenie przedszkola, 2 grupy na terenie szkoły). Na głównej tablicy i przy każdym oddziale znajdują się listy z imionami i nazwiskami dzieci.

 

Grupa pierwsza będzie czynna w godzinach: 8:00 - 15:00
Grupa druga  będzie czynna w godzinach:  6:30 - 16:30
Grupa trzecia będzie czynna w godzinach: 7:30 - 17:30
Grupa czwarta będzie czynna w godzinach:  8:00 - 16:30/17:00  (teren szkoły)
Grupa piąta będzie czynna w godzinach: 7:00 - 15:30/16:00  (teren szkoły)

 

Do przedszkola zabieramy:

 

Dzieci:

 • pantofle
 • worek płócienny (podpisany) z rzeczami na zmianę: podkoszulek, majtki, skarpetki, spodenki lub spódniczka
 • worek płócienny (podpisany) ze strojem na gimnastykę korekcyjną
 • grzebień lub szczotkę do włosów (podpisane) dla dziewczynek
 • podusię (płaski jasieczek) owleczoną w poszewkę oraz mały kocyk do przykrycia dziecka na odpoczynku (tylko dzieci z grupy I i II)
 • maseczka zakrywająca usta i nos (tylko dzieci z grupy IV i V)
 • chusteczki higieniczne (w pudełeczku)
 • zaświadczenie od lekarza – skierowanie na gimnastykę korekcyjną
 • uśmiech

Dzieci będą korzystały z papierowych ręczników, które zapewnia przedszkole. Dzieci nie będą myły zębów w przedszkolu.
 

Rodzice: zaufanie i przekonanie, że dzieci zostają pod dobrą opieką

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

 

 • W pierwszym dniu przyjścia do przedszkola rodzic musi dostarczyć wypełnione  oświadczenie, które zawarte jest w procedurze oraz uzupełnioną informację na temat np. osób upoważnionych do odbioru - link poniżej do pobrania i uzupełnienia:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/p64/oswiadczeniewazne-informacje(1).docx

 • Wchodząc do przedszkola należy zadzwonić wciskając na domofonie numer grupy, wówczas drzwi zostaną otwarte. Po wejściu do środka należy upewnić się, że drzwi zostały zamknięte i należy odkazić ręce (automat z płynem na ścianie tylko dla osób dorosłych). Rodzic/opiekun musi mieć zasłonięte usta i nos.
   
 • Rodzice/opiekunowie prawni po przekazaniu dziecka pod opiekę nauczyciela, niezwłocznie muszą opuścić teren przedszkole. Do przedszkola przychodzą tylko zdrowe dzieci! Jeżeli nauczyciel zauważy inne objawy chorobowe takie, jak katar i kaszel może dziecko odesłać do domu.
   
 • Rodzice dzieci z grupy IV i V będą jadły posiłki na jadalni szkolnej. Śniadanie jest o godz. 8:00. Nauczyciel zabiera wszystkie dzieci w jednakowym czasie na jadalnię (dzieci na terenie szkoły poruszają się w maseczkach, za regularną ich wymianę odpowiada rodzic)). Rodzic nie może przyprowadzić  spóźnionego dziecka na jadalnię. Jeżeli dziecko nie korzysta ze śniadania i przychodzi później do przedszkola, rodzic musi poczekać z dzieckiem przed salą, aż grupa wróci ze śniadania (ograniczenie przebywania osób z zewnątrz na placówce)
   
 • Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola własnych zabawek.
   
 • Schodzenie się dzieci w grupie II.
   
 • Dzieci z grupy IV i V wraz z Rodzicami wchodzą wejściem od strony przedszkola do godz. 7:00. Od godziny 7:00 – 16:30/17:00 należy wchodzić od strony szkoły (wejście dla klas I-III).
   
 • Półeczki w szatni opisane zostaną imieniem i pierwszą literą nazwiska dziecka. Należy półeczkę odszukać i pozostawić w niej ubrania i obuwie.
   
 • Po wprowadzeniu dziecka na salę i po jego odebraniu należy obowiązkowo uzupełnić listę godzin pobytu dziecka w przedszkolu wraz z podpisaniem się rodzica/opiekuna (wpisując godzinę wejścia i wyjścia).
   
 • Należy przestrzegać godzin pobyty dziecka w przedszkolu, potwierdzonych w woli korzystania z wychowania przedszkolnego.
   
 • O nieobecności dziecka w przedszkolu  należy poinformować telefonicznie do godziny 8:30.
   
 • Dziecko z przedszkola może odebrać osoba dorosła, która jest upoważniona  przez rodzica/opiekuna. W razie zmian należy poinformować nauczyciela i dokonać wpisu w karcie. Osoby, które przyjdą po dziecko muszą mieć przy sobie dowód tożsamości w celu jego okazania.

 

W pierwszym dniu przyjścia do przedszkola otrzymacie państwo zgody do wypełnienia w domu . Wypełnione zgody należy przekazać paniom w poszczególnych oddziałach.

 

Bardzo proszę o dostarczenie aktualnej karty 3+ lub Karty "N"  (ksero) - dzieci 3-5 lat


Więcej informacji uzyskacie Państwo na zebraniu ogólnym i zebraniach grupowych, które odbędą się w miesiącu wrześniu (terminy zebrań podamy na stronie i gazetkach w przedszkolu).

 

Serdecznie wszystkich witamy i życzymy udanego roku szkolnego 2021/2022

 


 
- Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Samorządowego Przedszkola nr 64

 
 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-10-25