Samorządowe Przedszkole nr 64

O przedszkolu

Nasze motto:

Zaufajcie dzieciom, bo one są twórcami przyszłości       

                        (C. Freinet)   

TRADYCJE NASZEGO PRZEDSZKOLA

LISTOPAD

11 Listopada - Święto Niepodległości

 

Andrzejki

GRUDZIEŃ

Wizyta Świętego Mikołaja

Wigilijne kolędowanie

STYCZEŃ

Dzień Babci i Dziadka

LUTY

Bal karnawałowy

 

MARZEC/KWIECIEŃ

Spotkanie wielkanocne

MAJ

Dzień Mamy i Taty

CZERWIEC

Tydzień Dziecka

 Pożegnanie Starszaków

 AKCJE CHARYTATYWNE

GÓRA GROSZA

SZLACHETNA PACZKA

POMOC DLA ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA

ZBIERAMY ZAKRĘTKI

"Pomagając ludziom - pomagamy naturza"

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 64  

 

           

DZIECKO MA PRAWO DO:

 • podmiotowego i życzliwego traktowania,
 • ochrony przed przemocą,
 • ochrony i poszanowania godności osobistej,
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 • akceptacji takim, jakie jest,
 • własnego tempa rozwoju,
 • kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 • snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione przy równoczesnym prawie do nauki,
  regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • zdrowego i smacznego jedzenia.
DZIECKO W PRZEDSZKOLU MA OBOWIĄZEK:
 • szanowania wytworów innych dzieci,
 • podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom
  i zasadom współżycia społecznego,
 • przestrzegania zasad higieny osobistej.
 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 
 
DLA DZIECI MŁODSZYCH:
 

6:30 – 8:00   Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8:00 – 8:30   Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

8:30 – 9:00   Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową,  grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

9:00 –10:30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:30- 11:15  Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe (np. w ogrodzie, sali, w parku).

11:15-11:20  Przygotowanie do obiadu.

11.20-12.00  Obiad

12:00-13.30  Przygotowanie do leżakowania. Leżakowanie.

13:30-14:30  Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30-17:30 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu. Ćwiczenia indywidualne   z dziećmi   dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych  zainteresowaniach. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub  czytanie fragmentów książek. Zabawy wg zainteresowań dzieci.

 
DLA DZIECI STARSZYCH:
 

6:30 – 8:00   Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8:00 – 8:30  Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

8:30 – 9:00 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową,  grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

9:00 –10:30  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:30- 11:15 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe (np. w ogrodzie, sali, w parku).

11:15-11:20  Przygotowanie do obiadu.

11.20-12.00  Obiad

12:00-12.15  Ćwiczenia relaksacyjne.

12:15-14:00 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.  Realizacja zadań edukacyjnych. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie piosenek i wierszy, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub czytanie fragmentów książek.

14:00-14:30  Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30-17:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy dowolne. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.