Samorządowe Przedszkole nr 64

Oferta edukacyjna

 Nasze przedszkole w roku szkolnym 2022/2023

pracuje w oparciu o:

Podstawę programową wychowania przedszkolnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U  2017 r., poz. 356)

 Programy wiodące:

  • "Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. Program wychowania przedszkolnego" (Jolanta Wasilewska - wyd. WSiP),
     
  • "Program wychowania przedszkolnego" (Wiesława Żaba -Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo - wyd. Mac Edukacja)

Programy wspomagające:

„Dziecięca matematyka” – program edukacji matematycznej (Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska)

„Radosne przedszkole” – autorski program działań wspomagających
dzieci i rodziców w pokonywaniu trudności adaptacyjnych

„Żyjmy zdrowo” – autorski program z edukacji zdrowotnej

„Bezpieczny przedszkolak” – autorski program profilaktyczno-wychowawczy

„Wychowanie - drogą ku dorosłości” – autorski program wychowawczy

"Dar zabawy - program wychowania przedszkolnego  -Barbara Bilewicz-Kuźnia (wyd. Froebel.pl)

"Wychowanie w duchu wartosci - Wchodzenie w świat 3-7 lat" - program edukacyjny (Diane Tillman, Diana Hsu)

Roczny Plan Pracy 2022/2023: 

Tytuł: "SAMODZIELNE, ZDROWE, SZCZĘŚLIWE - Ruch to uśmiech, ruch to zdrowie, ruch z muzyką daje szczęscie Tobie" .

Zajęcia dodatkowe bezpłatne:

Rytmika

Zajęcia umuzykalniające odbywają się 2 razy w tygodniu

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego  dla dzieci 3 - 6 - letnich odbywają się 2 razy w tygodniu (3-4 latki: 15 min.; 5-6 latki: 30 min.)

      Ceramika

Zajęcia z ceramiki odbywają się raz w miesiącu

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka prowadzona jest 1 raz w tygodniu

 

Religia

Zajęcia z katechezy odbywają się 2 razy w tygodniu
  – dzieci  6- letnie

Akademia Przedszkolaka

Zajęcia sportowe na Tauron Arenie
- 1 raz w tygodniu - dzieci 6-letnie

Gimnastyka artystyczna

Zajęcia sportowe dla dziewczynek - 5 i 6-latki
1 raz w tygodniu

Przedszkolne zajęcia adaptacyjne

 

Adaptacja dziecka w przedszkolu nie przebiega bezboleśnie, często jest źródłem stresów zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. Założeniem zajęć adaptacyjnych jest zminimalizowanie kosztów psychicznych, jakie dzieci ponoszą ze zmianą środowiska.

Dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców proponujemy zabawy integracyjne, podczas których dzieci mają możliwość uczestniczyć w zajęciach plastycznych i muzyczno-ruchowych. Zajęcia adaptacyjne ułatwiają dalszą współpracę z rodzicami, przełamują bariery i tworzą atmosferę radości, przyjaźni i zaufania. Dzięki współpracy przedszkola z domem rodzinnym większość dzieci szybko pokonuje stres związany z adaptacją i chętnie idzie do przedszkola. Dziecko uczy się  współdziałania z innymi, ma możliwość rozwijania swoich zdolności, uczy się myśleć, zdobywa wiedzę i doświadczenie. Podczas dni otwartych (trwających miesiąc) dzieci nawiązują bliższy kontakt z nauczycielem i innymi pracownikami przedszkola. Poznają swoją salę, mają możliwość indywidualnej zabawy w czasie dogodnym dla siebie, wybranymi zabawkami w dowolnym miejscu, w sali lub ogrodzie. W zdobywaniu nowych doświadczeń towarzyszą dziecku rodzice, co pozwala mu czuć się bezpiecznie w nowym otoczeniu. Ponadto w miesiącu czerwcu organizowane jest spotkanie z rodzicami, na którym pani dyrektor wraz z nauczycielem prowadzącym uświadamiają rodziców na temat potrzeby i korzyści, jakie czerpią dzieci przebywając w przedszkolu. Na spotkaniu rodzice również dowiadują się w jaki sposób mogą wspierać swoje dziecko, by ułatwić mu bezstresowe wkroczenie w świat grupy przedszkolnej. Jest to dobry wstęp do zaplanowanych zajęć adaptacyjnych. W naszym przedszkolu w miesiącu czerwcu odbywają się  DNI OTWARTE i zajęcia adaptacyjne.

Lekcje biblioteczne

Nasze przedszkole współpracuje
z Nowohucką Biblioteką Publiczną - Filia nr 9

os. Tysiąclecia 42

 

Wiek przedszkolny to ważny okres w życiu dziecka, by rozbudzić w nim zainteresowanie książką. Książka porządkuje pewne pojęcia o świecie, jest źródłem nowych wiadomości, wzbogaca zasób słów dziecka, budzi zainteresowania poznawcze. Pozwala ona na swobodną wędrówkę w czasie i przestrzeni, a także uzyskanie informacji o rzeczach, sprawach i zdarzeniach, których w najbliższym otoczeniu nie można spotkać. Wpływ książki na rozwój mowy dziecka uwydatnia się poprzez osłuchanie się z poprawnymi formami języka. Książka wzbogaca zasób słownikowy dziecka, a jednocześnie uczy, jak wyrażać swoje myśli w sposób poprawny i piękny.
Mówiąc o wychowawczej roli książki mamy na myśli najczęściej jej wpływ na kształtowanie się postawy moralnej, gdyż specyficznym terenem działania utworu literackiego jest sfera przeżyć emocjonalnych i refleksji związanych z tworzeniem się osobistego systemu wartości. Mając to na uwadze prowadzimy kilkuletnią  współpracę z Nowohucką Biblioteką Publiczną w Krakowie na os. Tysiaclecia 42. Dzieci  uczestniczą w  spotkaniach i warsztatach bibliotecznych na których obcują z wartościową literaturą dziecięcą, ukazującą świat dobra, prawdy i piękna.